Vadsø Begravelsesbyrå

Vi ønsker å være til hjelp for mennesker i en tung og vanskelig periode i livet og tilrettelegge det praktiske rundt og i gravferden.

Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.

Steinar Hirsti og Janet Amble

<center><h2>Avtal møte</h2></center>

Avtal møte

<center><h2>Blomstermeny</h2></center>

Blomstermeny

<center><h2>Minnesider</h2></center>

Minnesider

Velkommen til Vadsø begravelsesbyrå

Vadsø Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd. Det innebærer at vi oppfyller foreningens krav til kvalifikasjoner, og har som medlem forpliktet oss til;

  • hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • å bistå med og gi informasjon om alle tjenester som er aktuelle
  • å gi informasjon om priser

Ønsker du/dere å ta kontakt med oss, finner du oss i Kirkegata 20 - 9800 Vadsø

VI SVARER PÅ TELEFON 78 95 43 51 HELE DØGNET - Steinar Hirsti og Janet C. Amble.


Vadsø begravelsesbyrå: VADSØ, VARDØ, NESSEBY, TANA, BÅTSFJORD