Prisliste

Kister og utstyr

Standard hvit kompl. Toten 3 9937,-
Hvit m. profil kompl. Toten 3p 11087,-
Trehvit furu klarlakkert kompl. Toten 3 10437,-
Hvit enkel kompl. Toten 8 8085,-
Foliert furukiste, eikeimitert kompl. Stil 70 12925,-
Hvit ekstra bred kompl. Toten 4 xb 10500,-
Hvit ekstra lang kompl. Toten 4 xl 11128,-
Hvit ekstra lang og bred kompl Toten 4 xlb 11128,-
Barnekiste, hvit 40 cm kompl.
2520,-
Barnekiste, hvit 65 cm kompl.
3640,-
Barnekiste, hvit 95 cm kompl
5110,-
Barnekiste, hvit 130 cm kompl.
5887,-
Barnekiste, hvit 170 cm kompl.
9140,-
Laken
347,-
Sinkkiste
8050,-
Kistepose for flytransport, utvendig
8506,-
Flylem m. stropper
2200,-
Trekk til kisten, flytrekk
1825,-


Sanghefter
100 stk m. valgfritt symbol
1575,-
100 stk m. motiv
1950,-
100 stk m. eget bilde
1950,-
100 stk m. motiv og eget bilde
2262,-
Prisene øker med kr 350,- for neste 100
Transport
Startgrunnlag bårebil
1150,-
Sjåfør bårebil pr. time
650,-
Assistent bårebil pr time
650,-
Kilometergodtgjørelse pr. km.
20,-
Transport i Vadsø
1760,-


Tjenester
Pynting i kirke / kapell pr. time
650,-
Assistane under sermonien pr. medarbeider
650,-
Avgiftspliktig honorar (er til oppsett, formidling av
annonser, salmer, blomsterbestilling, minnesamvær, etc)

890,-
Byråets honorar (dekker samtale med pårørende,
formidling av avtale med kirkekontor / taler,
solist, utfylling av dokumenter og meldinger)

2050,-
Lys
245,-
Minnebok til familie / pårørende
0,-
Minnebok etterbestilling
550,
Kondolanseprotokoll
497,
Trekors m/navneplate
770,-
Nøytralt ventetegn m/navneplate
770,-
Minnestund / syning (pr medarbeider)
650,-
Stelle av avdøde/overflytting i kiste
710,-
Assistanse ved stell og overflytting
710,-
Solist
fra kr 1000,- til 2000,-
Cd spiller
0,-

Minnesamvær
Leie av lokaler


Menighetssalen i Vadsø
2000,-
Tana menighetshus, Tana bru
1500,-
Menighetssalen i Tana kirke
500,-
Mat ved minnesamvær, duking/dekking,
servering og rydding (pris etter meny og antall)
Arbeid på kirkegården utført av oss
Montering av gravminne formidlet av oss
0,-
Montering av gravminne / flytting
1100,-
Montering av gravminne / flytting m. kant / bedplate
1300,-
Sikring / bolting av gravminne
950,-
Oppretting av gravminne
650,-
Ettermontering av lykt, spurver etc.
650,-


Ved dødsfall mer enn 20 km fra avdødes bostedsadresse eller 20 km fra begravelsesbyrået dekkes transportkostnadene av NAV mot en egenandel på kr. 2473,-. Vi er behjelpelig med å søke denne stønaden.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser ut fra myndighetenes krav § 16 prisoversikt for gravferd


Minimum
Maksimum

Kiste med utstyr og svøp 8085,- 12925,-
Stell og overflytting i kiste 1420,- 1800,-
Transport av avdøde til kapell 1760,- 1760,-
Transport til kirke - kirkegården 800,- 800,-
Lys i kirke/kapell 245,- 245,-
Byråets honorar* 2050,- 2050,-
Avgiftspliktig honorar** 890,- 890,-
Dødsann. 1sp. 75 mm i Finnmarken 1500,- 4300,-
Program 100 stk (sanghefter) 1575,- 2262,-
Assistanse ved seremonien 650,- 1220,-
Pynting i kirke/kapel 650,- 1830,-
Blomsterpynt til kisten 300,- 5000,-
Sum 19925,- 35082,-


MVA er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
Priseksempel ved gravferd i Vadsø.

Vi er behjelpelig med å søke NAV om behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 24.734,- og evt.transportstønad om dødsfallet skjer mer en 20 km fra avdødes bostedsadresse.

*Byråets honorar dekker samtale med pårørende, formidling av avtale med kirkekontor/taler, solist, utfylling av dokumenter og melding.
**Avgiftspliktig honorar er til oppsett, formidling av annonser, salmer, blomsterbestilling, minnesamvær, etc