Prisliste

Kister og utstyr

Standard hvit kompl.Toten 310450,- 
Hvit m. profil kompl.Toten 3p11600,- 
Trehvit furu klarlakkert kompl.Toten 310950,- 
Hvit enkel kompl.Toten 89937,- 
Foliert furukiste, eikeimitert kompl.Stil 7013438,- 
Hvit ekstra bred kompl.Toten 4 xb11013,- 
Hvit ekstra lang kompl.Toten 4 xl11641,- 
Hvit ekstra lang og bred komplToten 4 xlb11641,- 
Barnekiste, hvit 40 cm kompl. 2520,- 
Barnekiste, hvit 65 cm kompl. 3640,- 
Barnekiste, hvit 95 cm kompl 5110,- 
Barnekiste, hvit 130 cm kompl. 5887,- 
Barnekiste, hvit 170 cm kompl. 9140,- 
Laken 347,- 
Sinkkiste 8050,- 
Kistepose for flytransport, utvendig 8506,- 
Flylem m. stropper 2400,- 
Trekk til kisten, flytrekk 1825,- 

 

Sanghefter

   
100 stk m. valgfritt symbol 1900,- 
100 stk m. motiv 2500,- 
100 stk m. eget bilde 2500,- 
100 stk m. motiv og eget bilde 2900,- 
Prisene øker med kr 350,- for neste 100   

 

Transport

   
Startgrunnlag bårebil 1800,- 
Sjåfør bårebil pr. time 790,- 
Assistent bårebil pr time 790,- 
Kilometergodtgjørelse pr. km. 25,- 
Transport i Vadsø 2650,- 

 

Tjenester

   
Pynting i kirke / kapell pr. time 790,- 
Assistane under sermonien pr. medarbeider 790,- 
Avgiftspliktig honorar (er til oppsett, formidling av
annonser, salmer, blomsterbestilling, minnesamvær, etc)
 1200,- 
Byråets honorar (dekker samtale med pårørende,
formidling av avtale med kirkekontor / taler,
solist, utfylling av dokumenter og meldinger)
 3100,- 
Lys 245,- 
Minnebok til familie / pårørende 0,- 
Minnebok etterbestilling 550, 
Kondolanseprotokoll 497, 
Trekors m/navneplate 770,- 
Nøytralt ventetegn m/navneplate 770,- 
Minnestund / syning (pr medarbeider) 790,- 
Stelle av avdøde/overflytting i kiste 790,- 
Assistanse ved stell og overflytting 790,- 
    
Solist fra kr 1000,- til 2000,- 
Cd spiller 0,- 
    

 

Minnesamvær

   
Leie av lokaler   
Menighetssalen i Vadsø 2000,- 
Tana menighetshus, Tana bru 1500,- 
Menighetssalen i Tana kirke 500,- 
Mat ved minnesamvær, duking/dekking,
servering og rydding (pris etter meny og antall)
   
    

 

Arbeid på kirkegården utført av oss

   
Montering av gravminne formidlet av oss 0,- 
Montering av gravminne / flytting 1100,- 
Montering av gravminne / flytting m. kant / bedplate 1300,- 
Sikring / bolting av gravminne 950,- 
Oppretting av gravminne 650,- 
Ettermontering av lykt, spurver etc. 650,- 

 

Ved dødsfall mer enn 20 km fra avdødes bostedsadresse eller 20 km fra begravelsesbyrået dekkes transportkostnadene av NAV mot en egenandel på kr. 2601,-. Vi er behjelpelig med å søke denne stønaden.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser ut fra myndighetenes krav § 16 prisoversikt for gravferd

 Minimum
Maksimum
 
Kiste med utstyr og svøp9937,-13438,- 
Stell og overflytting i kiste1580,-1580,- 
Transport av avdøde til kapell2650,-2650,- 
Transport til kirke - kirkegården800,-800,- 
Lys i kirke/kapell245,-245,- 
Byråets honorar*3100,-3100,- 
Avgiftspliktig honorar**1200,-1200,- 
Dødsann. 1sp. 75 mm i Finnmarken1500,-5500,- 
Program 100 stk (sanghefter)1900,-2900,- 
Assistanse ved seremonien790,-

1580,-

 
Pynting i kirke/kapel790,-2370,- 
Blomsterpynt til kisten300,-5500,- 
Sum24792,-40863,- 


MVA er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
Priseksempel ved gravferd i Vadsø.

Vi er behjelpelig med å søke NAV om behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 26.011,- og evt.transportstønad om dødsfallet skjer mer en 20 km fra avdødes bostedsadresse.

*Byråets honorar dekker samtale med pårørende, formidling av avtale med kirkekontor/taler, solist, utfylling av dokumenter og melding.
**Avgiftspliktig honorar er til oppsett, formidling av annonser, salmer, blomsterbestilling, minnesamvær, etc