Samtalen med pårørende

Ta kontakt så avtaler vi tid og sted for samtale, vi kommer gjerne hjem til dere.

Under samtalen går vi gjennom alle praktiske ting som har med seremonien å gjøre.

Vi snakker også om valg av kiste, annonse, musikk, minnestund, syning, blomster evt.

minnesamvær etter seremonien, fyller ut nødvendige papirer, prisinformasjon.

Vi informerer om stønad og refusjon for transport fra NAV.