Tjenester vi kan tilby:

 • kontakte prest/taler, solister og evt. andre involverte.
 • fastsette tid for begravelse i samarbeid med pårørende og kirkeverge.
 • ordne med nødvendige papirer til kirkeverge, NAV, etc.
 • skaffe kiste og utstyr.
 • utforme annonser til aviser.
 • trykke salmer og takkekort.
 • disponerer egne bårebiler som kun benyttes ved begravelse.
 • transport av kiste/urne i inn- og utland.
 • være behjelpelig med begravelse i hele Øst Finnmark distriktet.
 • ved begravelse der det er naturlig med Humanetisk begravelse eller ved andre tros- og livssyn formidler vi kontakt og organiserer dette.
 • ordne med blomster, så som dekorasjoner, kranser og andre blomsterarrangement, samt pynte i kirker/kapell evt. andre lokaler.
 • ta ansvaret for, og delta under sørgehøytideligheten.
 • organisere og gjennomføre minnesamvær med bevertning.
 • ordne med midlertidig merking av gravstedet med kors eller livssynsnøytral merking, gravmonumenter, inskripsjon og oppussing, ettermontering av gravlykter, vaser, bilder etc. på gravmonument.
 • ved kremasjon tar vi hånd om papirene og besørger kisten til nærmeste krematorium
 • ved ønske om askespreding er vi behjelpelig med søknader til rette instanser og kan organisere sermoni rundt det.