Transport

Ved dødsfall i hjemmet henter vi avdøde på båre og kjører til nærmest egnet sted.

Ved forsendelse av kiste til andre steder i Norge og til utlandet tar vi hånd om alt det

praktiske. Vi har kunnskap, erfaring og har nettverk av samarbeidende byråer i inn og

utland.


Ta kontakt med oss, vi besørger transporten på en verdig og forsvarlig måte.