Prisliste

Kister og utstyr

Standard hvit kompl.Toten 310450,-
Hvit m. profil kompl.Toten 3p11600,-
Trehvit furu klarlakkert kompl.Toten 310950,-
Hvit enkel kompl.Toten 89937,-
Foliert furukiste, eikeimitert kompl.Stil 7013438,-
Hvit ekstra bred kompl.Toten 4 xb11013,-
Hvit ekstra lang kompl.Toten 4 xl11641,-
Hvit ekstra lang og bred komplToten 4 xlb11641,-
Barnekiste, hvit 40 cm kompl. 2520,-
Barnekiste, hvit 65 cm kompl. 3640,-
Barnekiste, hvit 95 cm kompl 4710,-
Barnekiste, hvit 130 cm kompl. 5887,-
Barnekiste, hvit 170 cm kompl. 9140,-
Laken 347,-
Sinkkiste 8050,-
Kistepose for flytransport, utvendig 8506,-
Flylem m. stropper 2200,-
Trekk til kisten, flytrekk 2400,-

 

Sanghefter

  
100 stk m. valgfritt symbol 1900,-
100 stk m. motiv 2500,-
100 stk m. eget bilde 2500,-
100 stk m. motiv og eget bilde 2900,-
Prisene øker med kr 350,- for neste 100  

 

Transport

  
Startgrunnlag bårebil 1800,-
Sjåfør bårebil pr. time 790,-
Assistent bårebil pr time 790,-
Kilometergodtgjørelse pr. km. 25,-
Transport i Vadsø 2650,-

 

Tjenester

  
Pynting i kirke / kapell pr. time 790,-
Assistane under sermonien pr. medarbeider 790,-
Avgiftspliktig honorar (er til oppsett, formidling av
annonser, salmer, blomsterbestilling, minnesamvær, etc)
 1200,-
Byråets honorar (dekker samtale med pårørende,
formidling av avtale med kirkekontor / taler,
solist, utfylling av dokumenter og meldinger)
 3100,-
Lys 245,-
Minnebok til familie / pårørende 0,-
Minnebok etterbestilling 550,
Kondolanseprotokoll 497,
Trekors m/navneplate 770,-
Nøytralt ventetegn m/navneplate 770,-
Minnestund / syning (pr medarbeider) 790,-
Stell av avdøde/overflytting i kiste 790,-
Assistanse ved stell og overflytting 790,-
   
Solist fra kr 1000,- til 2000,-
Cd spiller 0,-
   

 

Minnesamvær

  
Leie av lokaler  
Menighetssalen i Vadsø 2000,-
Tana menighetshus, Tana bru 1500,-
Menighetssalen i Tana kirke 500,-
Mat ved minnesamvær, duking/dekking,
servering og rydding (pris etter meny og antall)
  
   

 

Arbeid på kirkegården utført av oss

  
Montering av gravminne formidlet av oss 0,-
Montering av gravminne / flytting 1100,-
Montering av gravminne / flytting m. kant / bedplate 1300,-
Sikring / bolting av gravminne 950,-
Oppretting av gravminne 650,-
Ettermontering av lykt, spurver etc. 650,-

Ved dødsfall mer enn 20 km fra avdødes bostedsadresse eller 20 km fra begravelsesbyrået dekkes transportkostnadene av NAV mot en egenandel på

kr. 2601,-. Vi er behjelpelig med å søke denne stønaden.