Prisliste

Kister og utstyr

Standard hvit kompl. Toten 3 9937,-
Hvit m. profil kompl. Toten 3p 11187,-
Trehvit furu klarlakkert kompl. Toten 3 10437,-
Hvit enkel kompl. Toten 8 8085,-
Foliert furukiste, eikeimitert kompl. Stil 70 12925,-
Hvit ekstra bred kompl. Toten 4 xb 10500,-
Hvit ekstra lang kompl. Toten 4 xl 11128,-
Hvit ekstra lang og bred kompl Toten 4 xlb 11128,-
Barnekiste, hvit 40 cm kompl.
2520,-
Barnekiste, hvit 65 cm kompl.
3640,-
Barnekiste, hvit 95 cm kompl
4710,-
Barnekiste, hvit 130 cm kompl.
5887,-
Barnekiste, hvit 170 cm kompl.
9140,-
Laken
347,-
Sinkkiste
8050,-
Kistepose for flytransport, utvendig
8506,-
Flylem m. stropper
2200,-
Trekk til kisten, flytrekk
1825,-


Sanghefter100 stk m. valgfritt symbol
1575,-
100 stk m. motiv
1950,-
100 stk m. eget bilde
1950,-
100 stk m. motiv og eget bilde
2262,-
Prisene øker med kr 350,- for neste 100TransportStartgrunnlag bårebil 1150,-
Sjåfør bårebil pr. time 650,-
Assistent bårebil pr time 650,-
Kilometergodtgjørelse pr. km. 20,-
Transport i Vadsø 1760,-

TjenesterPynting i kirke / kapell pr. time
650,-
Assistane under sermonien pr. medarbeider
650,-
Avgiftspliktig honorar (er til oppsett, formidling av
annonser, salmer, blomsterbestilling, minnesamvær, etc)

890,-
Byråets honorar (dekker samtale med pårørende,
formidling av avtale med kirkekontor / taler,
solist, utfylling av dokumenter og meldinger)

2050,-
Lys
245,-
Minnebok til familie / pårørende
0,-
Minnebok etterbestilling
550,
Kondolanseprotokoll
497,
Trekors m/navneplate
770,-
Nøytralt ventetegn m/navneplate
770,-
Minnestund / syning (pr medarbeider)
650,-
Stell av avdøde/overflytting i kiste
710,-
Assistanse ved stell og overflytting
710,-Solist
fra kr 1000,- til 2000,-
Cd spiller
0,-
MinnesamværLeie av lokaler

Menighetssalen i Vadsø
2000,-
Tana menighetshus, Tana bru
1500,-
Menighetssalen i Tana kirke
500,-
Mat ved minnesamvær, duking/dekking,
servering og rydding (pris etter meny og antall)


Arbeid på kirkegården utført av oss

Montering av gravminne formidlet av oss 0,-
Montering av gravminne / flytting 1100,-
Montering av gravminne / flytting m. kant / bedplate 1300,-
Sikring / bolting av gravminne 950,-
Oppretting av gravminne 650,-
Ettermontering av lykt, spurver etc. 650,-

Ved dødsfall mer enn 20 km fra avdødes bostedsadresse eller 20 km fra begravelsesbyrået dekkes transportkostnadene av NAV mot en egenandel på

kr. 2473,-. Vi er behjelpelig med å søke denne stønaden.